Foto : Maria-Hendrikapark (circa 1925)
Omschrijving
De danszaal Laiterie Royale, in de volksmond 't Laiterietje genoemd, gevestigd in het Maria-Hendrikapark, toen uitgebaat door de heer O. Fovel. Vanaf 1941 tot 1967 werd de zaak voortgezet door de heer Jacques Asaert en diens schoonbroer de heer Oscar Devriendt (beiden muzikanten). Het paviljoen werd in de vijftiger jaren verbouwd en dan in 1968 gesloopt voor de bouw van het huidig Koninginnehof
Deelbeschrijving uit boek of document
Oud Oostende in beeld 5
1991
Pagina
83