Foto militaria
Omschrijving

Blad met foto van de A954 en tekening van de M920 "Iris" en zegel met stempel 01-03-1989. De zeemacht wordt op 1 maart overgeheveld naar landsverdediging

01/
03/
1989