Foto : O.11 "Raymond-Maurice"
Omschrijving

Formaat : 13 x 18 cm. - De O.11 "Raymond-Maurice" aangemeerd in de havengeul. Op de achtergrond de toren van het inschepingsgebouw voor de ferries, de "Peperbusse" en de Sint Petrus en Pauluskerk. Dit vissersvaartuig werd als O.1 "Fabiola" door de Stad Oostende als huwelijksgeschenk gegeven aan Koning Boudewijn en Koningin Fabiola naar aanleiding van hun bezoek op 3 april 1961