Foto : Onderhoudsgat nabij de sluizen. Visserskaai