Foto : Opdiensters en hulpkokkinnen ontvangen hun diploma na het volgen van een herscholingscursus. Hotel Wellington. 20/03/1959