Foto : Opdiensters en hulpkokkinnen ontvangen hun diploma na het volgen van een herscholingscursus. Hotel Wellington. 29/03/1957