Foto : Opdiensters ontvangen hun diploma na het volgen van een herscholingscursus. Hotel Wellington. 15/01/1958