Foto : Overstroming 1953
Omschrijving

Formaat : 7,5 x 10,5 cm. - Hoek van de Jozef II-straat (rechtdoor) en de Hendrik Serruyslaan (links en rechts) gezien vanuit het Leopoldpark. Links, het paviljoentje, ontworpen door Alban Chambon. Het regelt het debiet van het rioolwater.

Datering

02/
1953

(DD-MM-JJJJ)