Foto : Overstroming 1953
Omschrijving

Formaat : 6 x 9 cm. - Het Leopoldpark. Links, het paviljoentje ontworpen door Alban Chambon. Hier wordt het debiet van het rioolwater geregeld. Rechtdoor, de Jozef II-straat, met de hoek van de Hendrik Serruyslaan

Datering

02/
1953

(DD-MM-JJJJ)