Foto : Overstroming 1953. Kaaistraat richting Groentemarkt