Foto : Pakketboot "Jan Breydel"
Omschrijving

Afdruk, formaat : 21 x 29,5 cm. - De pakketboot "Jan Breydel" in de Eerste Wereldoorlog 1916. Op het einde van 1914 werden de schepen van het Zeewezen onder het beheer geplaatst van de Britse Admiraliteit en omgevormd tot troepentransport- of hospitaalschepen. Gedurende de vijandelijkheden werden door de schepen van het Zeewezen 4000 reizen gemaakt, twee miljoen soldaten vervoerd en een half miljoen gekwetsten naar Engeland gebracht.

1916