Foto : Pakketboot "Ville de Liège"
Omschrijving

Formaat : 24 x 29 cm. - Op 13/02/1929 is de pakketboot "Ville de Liège" te Dover, tussen de Admiralty pier en de Prince of Wales pier in ondiep water (extreem laag tij) op de rotsen gelopen. Deze plaats is bij de lokale bevolking gekend als "The Wick"

13/
02/
1929