Foto : Patrouillevaartuig van de politie 'Hugo Verriest" in de havengeul van Oostende