Foto : Patrouillevaartuig van de politie 'SPN-09" in de haven van Oostende