Foto : Patrouillevaartuig van de politie 'SPN-15" in de haven van Oostende