Foto : Pioniers van de luchtvaart op het strand te Oostende (1910)