Foto : Plan de Brugardan. Oostende ca.1880. Fragment (16)