Foto : Protest tegen de fusie van Stene met Oostende