Foto : SEO. Alfons Pieterslaan. De Bierco
Omschrijving

Zwart/wit foto Antony 150430-20. - Formaat : 30 x 24 cm. – Het gebouw stond op de hoek van de Alfons Pieterslaan en de Ieperstraat . Hoofdlokaal II van de S.E.O. Het gebouw werd gebouwd tussen 1920 en 1921 naar de plannen van architect Louis Poupaert in samenwerking met Leon Van Couillie en werd ingehuldigd op 02-10-1921.Op de gelijkvloerse verdieping werd een café uitgebaat "De Bierco" . Het gebouw werd tussen 1975 en 1976 gesloopt. De foto werd genomen vanuit de Ieperstraat aan de overzijde.

15/
04/
1930