Foto : Sint Monica moederhuis van de Zwartzusters van Bethel. Kaaistraat (06)
Omschrijving

Formaat : 9 x 14 cm. - Zie Van Caillie nr 4, 169. In 1860 kopen de zusters dit herenhuis in de Kaaistraat. In 1878 kopen zij ook het aanpalend pand voor de dagelijkse consultatie van behoeftige mensen. In 1956 verkopen ze hun klooster en ex-materniteit aan het Sint-Andreaslyceum.