Foto : Spahis 1947
Omschrijving

Een optocht van Franse en Belgische militairen en andere notabelen tijdens een bezoek van de spahis (Noord Afrikaanse ruiters) aan de stad. Hier aan de Jozef II-straat en het Sint Petrus en Paulusplein, van of naar het Te Deum in de Sint Petrus en Pauluskerk op onze nationale feestdag. De militair met witte boord (juist naast de Spahi op de voorgrond) is legeraalmoezenier Jean MOULAERT.

21/
07/
1947