Foto : Spahis 1947
Omschrijving

Franse officieren van de Spahis (Noord Afrikaanse ruiters in dienst bij het Frans leger) verlaten het Gerechtshof, toen dienstdoend als stadhuis, aan het Canadaplein na een ontvangst door het stadsbestuur ter gelegenheid van het bezoek van deze militairen aan de stad.

21/
07/
1947