Foto : Telefooncentrale in het postgebouw. Interieur 1925-1930