Foto : Telefooncentrale in het postgebouw. Personeel 1925-1930