Foto : Theo Dehaene
Omschrijving

Thermae Palace Hotel. Centraal geeft Theo DEHAENE, voorzitter van de Liberale Middenstand, een speech naar aanleiding van het 15-jarig bestaan. De eerste man rechts van hem is Willy DECLERCQ. De vereniging werd in 1946 gesticht door Pierre MONTENY

09/
1962