Foto : Tweede Wereldoorlog. Oud postgebouw. Hendrik Serruyslaan