Foto : Vaderlandse plechtigheid aan het Monument voor de gesneuvelden van het 3de en 23ste Linieregiment
Omschrijving

Hulde door notabelen en oudstrijders aan het Monument voor de gesneuvelden van het 3de en 23ste Linieregiment aan de Graaf de Smet de Naeyerlaan. Van rechts naar links vooraan : schepenen Roger DE KINDER en Emiel VROOME, burgemeester Henri SERRUYS, Adolf VAN GLABBEKE. Centraal een deurwachter.