Foto : Visserskaai
Omschrijving

De Visserskaai nrs. 26,28,30,32 vanaf de hoek met het Vissersplein : nr. 26, winkel "In de Moestuin" De Spar ; nr. 28, kinderkribbe Sint Vincentius, leegstaand en vervallen ; nr. 30, Café Brixham bij "Pietje Kieken" ; nr. 32, Cafe "Sonny boy" bij de Witten (van de koaje). Tramsporen en voor café "Sonny Boy", de melkboer met zijn kar