Foto : Vissersvaartuig in de havengeul
Omschrijving

Formaat : 9 x 13 cm. - Een open vissersvaartuig in de havengeul. Zicht op de Oosteroever met links de oude radartoren aan de Halve Maan, afgebroken in september 2015 in het plan voor uitbreiding van de havengeul. De nieuwe radartoren staat op de kop van de oostelijke strekdam. Rechts, de vierde vuurtoren "Lange Nelle"