Foto : Vissersvaartuigen in de Visserskreek
Omschrijving

Formaat : 18 x 13 cm. - Enkele vissersvaartuigen in de Visserskreek. Links het Carferrygebouw en aan de overkant van de havengeul, de hoogzeemijnenveger M.909 "F. Bovesse"