Foto : Voorontwerp tot het bouwen van een helihaven aan het Ernest Feysplein. Maquette 1956