Foto : Vrij Technisch Instituut. Stuiverstraat. 1950