Gelezen : Walter Major, Luchtpost uit Oostende, in Cahier voor Luchtvaartgeschiedenis, jr.6, nr.3