Handelscorrespondentie : Firma Antoine Bovit. Vishandel. Vismijn 44, Oostende