Herman De Schrijver : de romanist, ere-leraar is een speelvogel