Het aandeel van Oostende en Brugge in het ''oorlogstoerisme'' tijdens het interbellum. - Uit : Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis, CXXII, 1-2