Het gebeurde twintig jaar geleden : de vliegtuigramp te Stene