Het haargeld te Oostende in 1533, haar bewoners en hun sociale stratificatie