Het kwaliteitsonderzoek van de vis : een noodzakelijkheid