Het m.s. Prince Baudouin komt langszij van Normandie, Havre, 22 juli 1936. - Met 1 foto uit anonieme verzameling