Het muntsysteem tijdens het Ancien Regime : beknopt essay