Het nieuwe koninklijke besluit over de band met het thuisland : De tekst en niets dan de tekst (KB 3 februari 1999)