Het raadselachtige scheepsmodel "The Dragon" in de Kapucijnenkerk van Oostende