Hoe een nieuwsoortig kustvissersvaartuig groeit. - Met tek. en foto