Honderddertig jaar geleden woedde er een Oostendse parochieoorlog. - Met foto van Jean Jacques Soenen: De Peperbusse: overblijfsel van de Sint-Pieterskerk