Illustratie : Café Sonny Boy
Omschrijving

"Café Sonny Boy" aan de Viserskaai nabij het Vissersplein. Het was bij de Oostendenaars gekend als "Bij de Witten van de Kaaie". Kort na de 2e W.O. toen "De Witten" dit volkscafé openhield waar in het begin vooral bootjessjouwers kwamen, was al vlug een café dat door gans Oostende gekend was. Daar werd immers de "Orde van de Kloeffe" gesticht en werd het initiatief genomen voor het inrichten van de jaarlijkse cimateirestoet. De aanblik van deze foto van "Bij de Witten", dat al een kwarteeuw verdwenen is, zal bij velen oude herinneringen oproepen (Omer Vilain)

Deelbeschrijving uit boek of document
Kalender "De Plate" 1988
12/
1988
Pagina
december