Jean Laroye, een Oostends sportfenomeen ; aflevering 2