Jean Laroye, een Oostends sportfenomeen : aflevering 4 en slot