Kamer voor Handel en Nijverheid beschikt over regionale bedrijfsdatabank