Kamers voor Handel en Nijverheid bezoeken Technologisch Centrum.